Strešná krytina ako ozdoba každého domu

Tmavá strešná krytina

O streche sa vo všeobecnosti hovorí, že je korunou každého domu. No jej úlohou nie je len ozdobiť dom ale v prvom rade musí byť funkčná. Zhotovená tak, aby vydržala nápor nepriaznivého počasia, aby chránila celú nehnuteľnosť, aby šetrila financie. Súčasný trh ponúka niekoľko druhov strešných krytín. Líšia sa podľa tvaru, materiálu, farby a finančného ohodnotenia. Nie každý typ strešnej krytiny je vhodný na každý typ strechy. Napríklad strešná krytina používaná na rovnú strechu bude iná ako strešná krytina na šikmú strechu. Pri projektovaní novostavby projektant dopredu presne určí typ strechy a použitú krytinu. Pri realizácii rekonštrukcie podkrovia alebo len výmeny krytiny sa majiteľ môže rozhodnúť aj pre iný typ ako bol pôvodný. Tento výber je však veľmi dôležité skonzultovať so skúseným klampiarom, ktorý bude prácu vykonávať.

Druhy strešnej krytiny a jej výber

Strešná krytina na členitý dom
Výber strešnej krytiny podľa krovu

Súčasný trh ponúka betónové alebo keramické škridle, plechové veľkoformátové alebo maloformátové krytiny, vláknocementové šablóny, šindle z asfaltových pásov, ušľachtilú bridlicu, plastové krytiny a tiež krytiny z prírodných materiálov akými sú drevo a slama. Pri výbere strešnej krytiny v prvom rade treba dbať na sklon strechy. Každá krytina má výrobcom stanovený bezpečný sklon strechy. Samozrejme, že je možné zvoliť strešnú krytinu aj pre iný uhol strechy ale to už vyžaduje určitý stavebný zásah, čo celé dielo rozhodne predraží. Pri výbere krytiny zvážte aj jej životnosť. Nakoľko ide o značnú finančnú  položku, asi každý vlastník nehnuteľnosti si predstavuje, že do tejto časti bude investovať jeden krát za život. No niektoré krytiny skutočne vydržia 80 – 100 rokov ale niektoré do 50 rokov. Okrem životnosti je dôležitá aj odolnosť krytiny pred poveternostnými podmienkami. Taktiež spôsob následného zateplenia hlavne v prípade, že zvažujete podkrovné bývanie. Ešte pred samotnou  výmenou strešnej krytiny je podstatné zvážiť, či idete meniť výlučne krytinu alebo aj krov domu. Pri výmene krovu, zvyšovaní strechy, prípadne riešení podkrovného bývania je dôležité požiadať príslušný stavebný úrad o vydanie stavebného povolenia s následným kolaudačným rozhodnutím po uskutočnení prerábky. Ak pôjde len o výmenu krytiny, dokumentácia nie je potrebná. Viac informácií o výbere strešných krytín a množstvo zaujímavých článkov o tejto téme nájdete na nasledujúcej stránke: https://krytina.sk/

Author: Admin