Ako postupovať pri likvidácii vašej spoločnosti?

Spoľahlivá likvidácia spoločnosti

Možno ste sa dostali do situácie, že sa vám už v podnikaní nedarí, čo sa práve v súčasnej dobe týka mnohých podnikateľov a neviete ako ďalej postupovať. Riešením by pre vás mohla byť likvidácia spoločnosti, čo však nie je úplne jednoduchá záležitosť. Na to, aby bola vaša spoločnosti zlikvidovaná v súlade so zákonom by ste mali mať dostatočne rozsiahle právne vedomie a aj znalosti z oblasti obchodného práva, niektoré úkony sa dajú urobiť len elektronicky.

Čo všetko treba urobiť?

Likvidácia spoločnosti z rôznych dôvodov
Postup a náležitosti likvidácie spoločnosti

Celý proces likvidácie je veľmi časovo náročný, musíte mať spracované nemalé množstvo dokumentov, čo vám zaberie veľa času aj úsilia. Likvidácia spoločnosti sa považuje za jeden z najkomplikovanejších úkonov. Pred samotnou likvidáciou spoločnosti je potrebné firmu najprv zrušiť a taktiež zistiť samotný účtovný stav firmy, aby boli splnené podmienky k likvidácii. Následne sa zvolá valné zhromaždenie, ktoré rozhodne o vstupe firmy do likvidácie, vyberie sa jeden likvidátor, ktorý bude zodpovedný za celý proces. Do notárskej úschovy je nutné zložiť preddavok na likvidáciu. Ďalším krokom je oznámenie o vstupe firmy do likvidácie v obchodnom registri a aj v Obchodnom vestníku, pričom sa zároveň vykoná aj výzva na prihlásenie prípadných pohľadávok. Nesmiete zabudnúť obehať aj inštitúcie ako je Sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa a aj daňová úrad, ktorý tiež musia byť upovedomení o vstupe do likvidácie. Likvidátor vyhotoví zoznam prihlásených pohľadávok a zoznam majetku firmy a taktiež vypracuje mimoriadnu účtovnú závierku. Je potrebné najskôr uspokojiť pohľadávky od všetkých veriteľov.

Na záver nezabudnite na výmaz firmy z obchodného registra

Jedným z posledných krokov je opätovné zvolanie valného zhromaždenia a konečnej mimoriadnej účtovnej závierky spolu so správou likvidátora. Pokiaľ v spoločnosti zostal finančný zostatok po likvidácii, mal by sa tento rozdeliť podľa pravidiel a zverejniť oznámenie o schválení dokladov v Obchodnom vestníku. Posledným krokom je vymazanie spoločnosti z Obchodného registra. Ak vidíte, likvidácia spoločnosti je skutočne náročný proces, nie každý vie, ako vyhotoviť všetky potrebné doklady a ktoré úrady kedy navštíviť. Môže sa stať, že ak niektoré dokumenty nebudú vypracované korektne alebo zabudnete na niečo dôležité, celý proces sa natiahne až na niekoľko mesiacov. Ak si chcete byť istí, že likvidácia spoločnosti prebehne v súlade s predpismi, oslovte radšej firmu, ktorá vám s tým pomôže. Ak hľadáte takúto firmu, kliknite na stránku https://www.easystart.sk/

Author: Admin